Domů
Fyzika
katedra fyziky kondenzovaných látek na MFF UK
českoslovenká krystalografická společnost
tabulky prostorových grup
generátory prostorových grup
periodická tabulka prvků
kalkulačka molárních hmotností
strukturní typy sloučenin
obrázky z knihy Als-Nielsena
Astronomie
vybavení
astro-foto
mapky
Venus Transit 2004
Expedice Manavgat 2006
ostatní
Fotografie z výletů, přírodních úkazů...
fotky
Matematika
tabulky Abramowitz-Stegun
Numerical Recipes in C
Přednášky
přednášky z fyziky (Kulhánek, ČVUT)
Octave/Matlab
Základy Octave/Matlabu
Fyzika IV
přednášky Fyzika IV
cvičení FIV